Friday, October 30, 2009

Self

Lục lọi hình Halloween năm ngóai thì thấy cái hình này, chụp cách đây 2 năm. Lúc đó trông tươm hơn nhiều so với bây giờ.


Photobucket