Wednesday, November 30, 2011

12/1/2011

Tháng 12 rồi, sống chậm lại để thưởng thức những ngày cuối cùng của năm. Thời gian đúng là bay! Mới đó dọn qua Úc sắp tròn năm.

Hai tuần nữa V nghỉ hè. Hôm qua xách máy chụp mấy tấm phượng tím.

Photobucket
con đường mẹ dẫn Việt đi học mỗi ngày


Photobucket
đồng phục nhìn giống du kích ghê


Photobucket
Mẹ cười tít mắt


Photobucket
Trái gì đây?

Chiều nào dẫn Việt với Duy đi học về ngang qua đây cũng dừng lại hái một ít trước khi về nhà.

Tuesday, November 22, 2011

Our new fishing boat

Mới mua thuyền câu với đủ đồ chơi: máy dò cá, lưới, cần, vợt....

Saturday, November 12, 2011

Friday, November 11, 2011

Thứ Sáu 11/11/11

Rốt cuộc hôm nay không có làm gì đặc biệt cho một ngày đặc biệt. Chỉ lục hình cũ coi lại thôi.

Photobucket
Có lá thu nào đẹp rực rỡ cỡ này không?


Photobucket
nhìn hình thấy "ưng" ghê :)))