Tuesday, December 23, 2014

And So This Is Christmas...

Hình ảnh mới nhất của Polka Dots (dạo này thị sử dụng iPhone để selfie như điên dại).


Vì những điều kỳ diệu mà cái blog này mang lại - những người bạn tuyệt vời - mình vào đây để chúc những người bạn blog chí cốt một đêm Giáng sinh vui vẻ và một năm mới với những điều tốt đẹp nhất.  Tặng mọi người bài hát này:

So this is Christmas
And what have you done
Another year over
A new one just begun
And so this is Christmas
I hope you have fun
The near and the dear ones
The old and the young
A very merry Christmas
And a happy New Year
Let's hope it's a good one
Without any fear