Sunday, May 5, 2013

M. in Perth

Cuối cùng cũng có hình của bạn M. để khoe trên blog.

 photo a987d2b6-a06d-439b-82a0-0c68c3ff0ffa.jpg
Đãi khách bằng món gỏi cuốn xem ra quá đơn giản và thanh đạm.
Nhưng mà, vui là chính, hihi (vả lại, tài nấu nướng của bạn PD rất khiêm tốn :)


 photo c6321271-c2aa-4a25-a6dd-268e2403c46f.jpg
in Fremantle

Bạn blog muôn năm!