Friday, November 1, 2013

Thứ Bảy, 11/2/2013

Lâu quá! Bỏ tấm hình lên cho vui :D

 photo KingsPark5.jpg

Vì mê hình con cú vọ mà mua nguyên chiếc áo. Quần shorts tự chế bằng cách cut off quần jeans cũ.