Friday, October 9, 2009

Khi đọc lá thư tổng thống Barack Obama viết cho con, trong đó có đọan nói rằng việc ông ứng cử tổng thống là vì các con. Tôi nghĩ trong lòng, làm gì có chuyện đó, chẳng qua chỉ là ham muốn quyền lực cá nhân.

Sáng nay, tình cờ giở lại cuốn luận án của chồng từ năm 2007, ở phần "Dedication", tôi đọc thấy dòng chữ cuối cùng "To my son - for his future inspiration." Tự dưng cảm động muốn rơi nước mắt.