Thursday, May 27, 2010

American Idol - Finale (2)

Finally Lee wins American Idol. Lee là bạn tui thích ngay từ đầu. Đây là lần đầu tiên thí sinh ưa thích của tui không bị rơi rụng giữa chừng.

Đêm Finale hôm qua khá hay, ấn tượng nhất là có Bee Gees hát "How deep is your love" và Alice Cooper với "School's out". Bee Gees chỉ còn lại 2 anh em Barry và Robin. Barry không thay đổi mấy nhưng Robin trông già kinh khủng.

No comments:

Post a Comment