Saturday, January 2, 2010

Chém gió hay là thành thật ?

1. Bài thứ nhất là bài phỏng vấn của phóng viên Lê Thị Thái Hòa (Cát Khuê) với Phương Hiền, một người Việt trẻ thành đạt tại Mỹ. Có mấy cái đập vào mắt:

- Một người ra nước ngòai khi đã 18 tuổi mà còn nhầm lẫn "phát minh" với "thuyết minh" thì cũng tự nói lên được mình là ai luôn.

- "Tôi rời công ty lúc 5h chiều và giải quyết các công việc riêng tư trên điện thoại khi lái xe. "
Câu này trích ra từ đọan mô tả một ngày bình thường của Phương Hiền. Hehe, "giải quyết các công việc riêng tư bằng điện thọai" có đồng nghĩa "tám chuyện riêng tư"?

- Trong bài có nhắc đến người Mỹ gốc Mỹ. Chỉ cần nói người Mỹ là đủ rồi. Có người nào gốc Mỹ đâu?

No comments: