Tuesday, September 1, 2009

Somebody please tell me

Mới đầu là nhà báo Huy Đức mất việc. Tiếp đến là tin Blogger Người Buôn Gió bị bắt. Bây giờ đến lượt phóng viên Phạm Đoan Trang bị bắt giữ. Phạm Đoan Trang chính là chủ nhân của blog Trang the Ridiculous mà nếu ai từng ngang dọc giới giang hồ Yahoo 360 chắc sẽ biết qua.

What the fuck is going on?